کم بادی لاستیک

کم بادی لاستیک ها معمولا در سفر دردسر ساز است . برای رفع موقت ایراد می توانید از یک شیلنگ باد که از قبل به هر دو سر آن (والوخور) نصب کرده اید ، از باد لاستیک های دیگر برای لاستیک کم باداستفاده کنید ، چرا که فشار بیشتر باد لاستیک پربادتر روی فشار لاستیک کم باد غلبه کرده و نهایتا باد هر دو لاستیک یکسان خواهد شد. حتی در صورت لزوم می توانید از باد لاستیک کامیون های عبوری در جاده نیز به همین منوال استفاده کنید. همچنین یک تلنبه پایی معمولی یا حتی در صورت لزوم ، یک کمپرسور هوای ۱۲ ولتی برای مواقع پنچری یا کم باد بودن لاستیک ها شدیدا مورد نیاز خواهد بود تا شما را به اولین تعمیرگاه برساند . درزگیرهای رزینی نیز در مواقعی که سوراخ لاستیک قابل تشخیص بوده ، مفید هستند.

گروه تولیدی کامپوزیت نمونه