جا گذاشتن کلید در خودرو

جا گذاشتن کلید درداخل  خودرو و یا گم کردن آن ممکن است برای هر راننده ای پیش بیاید. البته با کمی آینده

نگری می توانید از قبل کلید یدکی خودرو را در تکه پلاستیکی پیچیده و با یک تکه سیم در مکانی که تنها خود و افراد خانواده از آن مطلع باشند ، در پشت سپر یا زیر خودرو پنهان کنید . برای خودروهایی که کلید آن ها کد مخصوص دارد و یا مجهز به سیستم ایموبیلایزر هستند، باید کلید اصلی را در کابین خودرو مخفی کنید و از کلید یدکی برای باز کردن در خودرو استفاده کنید.

گروه تولیدی کامپوزیت نمونه